Alabileceğiniz Eğitimler

E-Tedarik Eğitimi Alabilirsiniz

İşletmelerin amacı; başka işletmelere veya son kullanıcılara edindikleri veya geliştirdikleri ürünü ve/veya hizmeti satmaktır. Bu ürün ve hizmetlerin oluşturulmasında öncelikle bir tedarik zinciri içerisinde belirli ürün ve hizmetlerin satın alınması gerekmektedir. Dolayısıyla satın alma demişken burada ilgilenilen en önemli faktör bütçe yönetimidir. Tüm tedarik faaliyetlerinde iki tür maliyetten söz edilebilir. Bu maliyet kalemlerinin birincisi, ürün veya hizmetin satın alma maliyetidir. Bunun dışında ikinci maliyet unsuru olarak tedarik fonksiyonunun maliyeti olan zamanlama maliyetleri ele alınmalıdır. Bu maliyetlerin işletmeler tarafından en aza indirilebilmesini hedefleyen internet teknolojisi, son yıllarda işletmelere tedarik fonksiyonlarını internet aracılığı ile yapabilme fırsatı sunmaktadır.

E-tedarik yani elektronik tedarik, günümüzde ulusal veya uluslararası ticaret ağı ile yapılan kurumsal satın alım işlemlerinin internet üzerinden yapılması olarak tanımlanabilir. Günümüzde B2B e-ticaret (Business to business; Firmadan firmaya yapılan e-ticaret türüdür.) yüksek gelişme potansiyeli ve getirdiği birçok avantaj ile önemli olduğuna inanılan bir eğilim haline gelmiştir. Bu trendin başarılı bir sürece dönüşmesi için alıcı ve tedarikçilerin ilişkisinin teknolojik bir platform üzerinden daha etkin ve hızlı bir biçime getirilmesi gerekmektedir. Alıcı ve tedarikçilerin bu ilişkisinin sağlanmasında en önemli etken e-tedarik sistemleridir.

E-tedarik sistemi çerçevesine, dolaylı yoldan veya merkezi bir portal üzerinden ticari faaliyetlerde bulunmaya imkân verecek bir platform, dört unsurdan oluşmaktadır.

Genellikle kurumsal işletmelerin tedarik süreçlerini hızlandırmak ve etkinleştirmeye yönelik çözümlerdir.

Tedarikçilerin, ürün ve hizmet bilgilerini çevrimiçi olarak kataloglamak suretiyle satış işlemlerinin daha kolay ve verimli bir şekilde gerçekleşmesine yönelik çözümlerdir.

Alıcılar ile tedarikçilerin internet üzerinde buluşmalarına ve ticari faaliyetlerini gerçekleştirmelerine yönelik çözümlerdir.

Tedarik zincirinin bütünleşmesi ile alıcı ve tedarikçilerin internet üzerinde buluşmalarına, talep tahmini, stok yönetimi gibi kritik birçok süreci daha etkin yürütmelerine imkân sağlayan çözümlerdir. E-tedarik pazarına derinlemesine bakıldığında, özellikle satın alma tarafında talebin çok güçlü olduğu görülmektedir. İnternet’in kurumsal kullanımının gelişmesi ve yaygınlaşması ile kurumsal kullanıcıların internet üzerinde tedarik faaliyetlerinin arttığı ve bu pazarın ciddi anlamda hareketlendiği görülmektedir. Ayrıca e-tedarik sistemlerinin gelişim sürecinde önemli yol kat etmesi ve belirli olgunluğa ulaşarak ihtiyaçları daha iyi karşılayabilmesi, pazarı olumlu etkileyen diğer bir faktördür.

100
100
100

E-Tedariğin KOBİ’lere yararları şu noktalarda olabilir

İnternet, değişik pazarlara erişim sağlamasının getirdiği avantaj ile çok daha kısa sürede çok daha fazla sayıda tedarikçiye ulaşma imkânı sağlamaktadır. Bu arama sürecinde arama maliyetleri internet sayesinde minimumda tutulur.
E-tedarik sistemlerinin otomatikleşmiş arama ve izleme özellikleri sayesinde, gerçek zamanlı ve stratejik önemde verilere ulaşmak çok daha kolay olmaktadır. Bu verilerin analizi ile tedarikçilerin fiyatlandırma modellerinden dağıtım kanal yapılarına kadar birçok çıkarımda bulunmak mümkün olabilmektedir.
E-tedarik sistemleri kullanılarak, dünyanın herhangi bir yerinden tedarik işleminin gerçekleştirilebilmesi, tedarikçilerin performansının değerlendirilmesi ve özellikle kritik tedarik faaliyetlerinde birden fazla tedarikçi alternatifi sağlanması, kontrol edilemeyen faktörlerden dolayı tedarik akışının kesilmesi durumunda yararlar sağlamaktadır.
E-tedarik sistemleri, işletme içindeki çalışanların hangi talepleri hangi miktarlarda vermeye yetkili oldukları yönünde bir yetkilendirme sistemi sağlamaktadır. Ayrıca bu örgütsel yapı sayesinde, talepleri kontrol eden ve onay veren personelin üzerindeki yük tamamen kalkacak ve işlem çok daha hızlı gerçekleşebilecektir.
E-tedarik sistemleri ile işletmenin çalışanları çok daha esnek ve doğru taleplerde bulunabilir. Sadece işletme içindeki çalışanlar değil, işletme dışındaki çalışanlar da mobil terminaller ve internet gibi araçları kullanarak taleplerini sisteme ulaştırabilir. Bu sayede tedarikçilerin şirkete ve şirketin de müşterilerine daha etkin ve hızlı hizmet vermesi söz konusu olmaktadır. E-tedarik sistemleri ile işletmenin çalışanlarının, bölümlerinin ve diğer tüm unsurların taleplerinin ve işlemlerinin belirli bir merkezden izlenmesi ve analizi mümkün olmaktadır. Böylece gelecekteki gereklilikler için tahmin yapma ve tedarik zamanları konusunda tedarikçilerle belirli bir zaman dilimi işlemi belirleme çok daha etkin bir şekilde yapılabilir.
Gelecekte rekabet avantajı sağlamanın yolu, ürüne odaklanmaktan daha çok tedarik zincirinin etkin yönetiminden geçmektedir. Endüstri olgunlaştıkça, ürünler arasındaki farklılaşma minimum boyuta inmektedir. Ürün bazında bu yönde gelişmeler olurken, satış ve servis hizmetleri şirketten şirkete hala büyük farklılıklar göstermektedir. Bu hizmetler; müşterinin isteği doğrultusunda değiştirmek, sipariş ile teslim arasında geçen 3sürenin minimuma indirilmesi ve ürün veya hizmetin fiyatına kadar çok değişken bir yelpazede sunulabilir. Bu bağlamda herhangi bir pazarda liderliğe oynayan bir şirket, en öncelikli olarak tedarik zincirinin yönetimini etkin kılmak durumundadır. KOBİ’ler açısından bakıldığında e-tedarik, yalnızca büyük işletmelere yönelik bir uygulama olmayıp, bir pazaryeri içerisinde yer alması halinde KOBİ’ler için de önemli yararlar sağlayabilir.
Tedarik zincirlerinin üreticisi olan KOBİ’lerin e-tedarik uygulamaları ile karlı noktalara gelebilme imkânları vardır. Aynı şekilde bu zincirlerin tüketicisi olarak da bir dizi hizmet, mamul ve yarı mamulden mantıklı fiyatlardan yararlanabilirler. Ülkemizdeki KOBİ’lerin de birleşerek, elektronik ortamda kendi tedarik zincirlerini ve pazaryerlerini kurmaları gerekmektedir. Tüm dünyada sağlıklı büyük firmalar, kendilerini bütünleyen KOBİ’leri güçlendirip sağlıklı hale getirmektedirler. Buradaki temel ilke, birbirine güvenen bir zincirde tüm ara mamullerin yüksek kalitede ve verimlilikte üretileceği, bunun sonucunda da kalitenin yüksek, fiyatın da rekabet edebilir bir düzeyde olabileceğidir. Dolayısıyla, halen fiyatın ucuzluğunu temel alarak tedarik yönlü çalışan ülkemiz KOBİ’lerinin rekabet güçlerinin düşük seviyelerde olduğu bilinmektedir.
Ülkemiz KOBİ’leri kalitenin düşük olması pahasına düşük fiyatlı mal ve hizmet üretme noktasından artık çıkmaları gerekmektedir. Çünkü bu şekliyle dünya piyasaları ile rekabet edebilme şansları çok azalmıştır. Bu nedenle, işletmelerinin %90′ı KOBİ niteliğinde olan Türkiye’de halen kurulmuş ve kurulacak e-tedarik zincirlerinin, e-pazaryerlerinin ve E-CRM uygulamalarının KOBİ odaklı olmaları gerekmektedir. KOBİ’ler müşterileri ile ilişkilerini daha etkin kılabilmek adına, mal/hizmet sattıkları müşterileri ile ilişkilerini de elektronik ortama taşıyabilirler. Bu amaçla, müşteri veri tabanlarını, sevk makbuzlarını ve müşteriden sipariş alma sistemlerini elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.

Bilişim Hukuku Eğitimi Alabilirsiniz

Neden Bilişim Hukuku?

Teknolojinin hızlı gelişimine paralel olarak hayatımıza her geçen gün daha yoğun biçimde giren internet, yaşam tarzımızı, alışkanlıklarımızı ve davranışlarımızı hızla dönüştürüyor. Toplumda meydana gelen bu değişimin en önemli yansımalarından biri hiç kuşkusuz Hukuk alanında kendini gösteriyor. Teknolojinin insan hayatına bu denli girmesi alışageldiğimiz hukuki problemleri de karmaşıklaştırıyor. Dijital aktivizm, kişisel verilerin korunması, elektronik ticaret, dijital alanda fikri ve sınai haklar, sanal mülkiyet, bilişim suçu, dijital delil ve benzeri kavramlarla gün geçtikçe daha çok karşılaşıyoruz. Bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler oldukça geniş bir alanı kapsıyor ve birçok sektörde doğrudan Bilişim Hukuku alanında çalışan uzman avukatlara ihtiyaç duyuluyor. İnternet üzerinde ürün satan şirketten, her işini bilgisayar ve internetle yapan şirketlere, elektronik rezervasyon yapılan turizm şirketlerinden, uçaklara yazılım üreten şirketlere, hatta oyun ve benzetim üreten şirketlere kadar geniş bir yelpazede Bilişim Hukuku uzmanlarına ihtiyaç duyulabiliyor. Birçok şirket, geleneksel hukuk dallarında çalıştıkları hukuk bürosunun yanı sıra artık ayrıca bir Bilişim Hukuku danışmanlık hizmeti veren bir büroyla da çalışmayı tercih ediyor.