Dünya nüfusunun yarısından fazlası internet kullanıyor ve günlük zamanının çoğunluğunu burada geçirmekle kalmayıp çeşitli uygulamalar, sosyal medya araçları ve web sitelerden günlük yaşamına dair ihtiyaçlarını gideriyor. İnsanların çoğunluğu, çok büyük bir örümcek ağının küçük bir bağlantı kısmı olan mükemmel inter(ara)net(ağ) sisteminde vakit geçirdikçe fikirlerini, beğenilerini, görüşlerini, beğenmediklerini ve en önemlisi bilgilerini, kısacası kendilerine ve hayatlarına dair var olan tüm olgularını rahatlıkla paylaşma ve başka kişilerin veya kuruluşların paylaştıkları her şeye rahatlıkla erişme imkanı buluyorlar. Bunun sonucunda başta ticari sektöre mensup olan kişi, kurum veya kuruluşlar bunu ticari anlamda bir fırsat olarak kabul edip elektronik dünyaya yönelmişlerdir. Ülkemizde ise bu durum sadece satış hacmi açısından güçlü online pazarların kurulması ile başlamış olmakta ve yeni yeni popüler olup gelişen e-ticaret alanında çok büyük bir potansiyel barındırmaktadır. Çünkü internet, hedef topluma ulaşmak için daha kolay ancak hassasiyetle ilerlenmesi gereken ve sürecin çok önemli olduğu bir alandır. Dolayısıyla internet artık sadece reklamın yani pazarlamanın yapıldığı bir yer olmaktan çıkmış ve alışverişin de yapıldığı bir merkez haline gelmiştir. İnternet artık işletmeler için bir zorunluluktur. Üstelik bu zorunluluğun altında ciddi bir tasarım, planlama, uygulama ve yaratıcı fikirler oluşturma gibi birçok faktör de kaçınılmaz bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü internette yapılan her hareket, uygulanılan her fikir ve her strateji hangi alanda ve hangi amaçla kullanıldığı fark etmeden ifade edeceğiniz kişiler tarafından fark edilir ve dikkatli bir biçimde incelenir. Bu size yarar veya zarar olarak geri dönebilir. Bu durumun en çok görüldüğü yer kuşkusuz e-ticaret platformları, web siteleri ve bloglarıdır. Bu nedenle hayatımızla büyük bir uyum ile gelişen e-ticaretin kişiler, kurumlar veya kuruluşlar tarafından gerek çevrim için gerekse çevrimdışı platformlarda akıcı ve kusursuz bir biçimde işlemesi gerekmektedir.
TRİA olarak hem KOBİ’ lere hem de kurumsal şirketlere, internet ve e-ticaret hizmetleri kapsamında ihtiyaç duyacakları tüm çözümleri üretiyor ve bu alanda destek veriyoruz. İnternet ve buna bağlı gelişen e-ticaret dünyası artık ticaret sektörünün vazgeçilmezi olduğu kabul edildiğine göre sizin veya şirketinizin elektronik ticaret dünyasında başarılı bir şekilde yerini alması için destek vermekten memnuniyet duyarız. Teknoloji alanında gelişen dünyada farkındalık yaratmanız ve ilerlemeniz için zamanınızdan ayırdığınız bu uyum sürecinde biz yanınızdayız.